10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy jest szpitalem wielospecjalistycznym, który może pochwalić się posiadanymi od wielu lat certyfikatami świadczącymi o wdrożonych działaniach na rzecz poprawy jakości świadczonych usług:

  • ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością,
  • AQAP 2110:2009 System Zarządzania Jakością,
  • ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego,
  • PN-N-18001:2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
  • ISO 22000:2005 System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
  • Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

 

iso9001aqap2110

 

 

 

Wprowadzony System Zarządzania Jakością według ISO 9001/AQAP 2110 zapoczątkował w naszym Szpitalu proces rozumiany jako całość postępowania z pacjentem od momentu przyjęcia, poprzez wykonywanie poszczególnych usług medycznych powiązanych ze sobą i oddziaływujących na siebie, aż do momentu wypisania ze szpitala.

 

 

 

 

 

 

pnn18001

iso22000

 

 

 

Podjęte działania w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności skutkują poprawą jakości i komfortu zarówno pobytu pacjentów w 10WSzKzP SPZOZ, jak również warunków pracy kadry Szpitala.

 

 

 

 

 

 

iso14001

 

 

 

Polityka środowiskowa jaką wyznaczyła Komenda Szpitala zgodnie z normą ISO 14001 zobowiązuje personel, pacjentów i osoby odwiedzające do dbania o środowisko naturalne.

 

 

 

 

 

 

 

cert akred

 

 

 

Uzyskane certyfikaty w dużej mierze wsparły działania naszego Szpitala w przygotowaniu i uzyskaniu statusu szpitala akredytowanego, przyznawanego przez Ministra Zdrowia, po przejściu pozytywnej weryfikacji wymagań standardów akredytacyjnych (obejmujących wszystkie dziedziny funkcjonowania Szpitala) przeprowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Jesteś tutaj: Start O Szpitalu Certyfikaty