logo transparetne kopia

DECYZJA Nr 366/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bydgoszczy
 

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy.

2. Zatwierdza się:

    • wzór odznaki,
    • wzór legitymacji odznaki,
    • wzór oznaki.

3. Nadaje się regulamin odznaki.

 

DECYZJA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

Jesteś tutaj: Start O Szpitalu Logo